Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia - SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie(1) prawidlowe.docx
Załącznik nr 3 - wzór umowy prawidłowy.docx
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.docx
informacja z otwarcia ofert (003).docx
informacja o wyborze