W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 748/23

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 748/23
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 listopada 2023 roku


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 2. Przyjmuje się:
1) treść ogłoszenia, o którym mowa w §1 stanowiącym Załącznik do uchwały; 
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej: o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego