W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 749/23

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 571) oraz art.93 ust 2 i art.190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 749/23
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 listopada 2023 roku 


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 571) oraz art.93 ust 2 i art.190 ustawy z  dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej  pn.:

1) „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”,
1) „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,  w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załączniki

zał.1 docx, 16 kB
zał.2 docx, 52 kB
zał.3 docx, 20 kB
zał.4 docx, 36 kB

Powiadom znajomego