Dnia 21 kwietnia 2022 r. opublikowano:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
  2. Załącznik Nr 9 do SWZ (poprawiony przedmiar)
  3. Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Dnia 27 kwietnia 2022 r. opublikowano:

Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 

Dnia 29 kwietnia 2022 r. opublikowano:

Informację z otwarcia ofert 

Dnia 05 maja 2022 r. opublikowano:

Informację o wyborze oferty Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Ogłoszenie z dnia 21-04-2022 o zmianie ogłoszenia - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załączniki Nr od 1 do 7 do SWZ - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 8 do SWZ (wzór umowy) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 9 do SWZ (przedmiar) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 9 do SWZ (poprawiony przedmiar z dnia 20220421) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 10 do SWZ (opisy, rysunek inwestycji) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Załącznik Nr 11 do SWZ (STWiOR) - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Pytania i odpowiedzi z dnia 21-04-2022 do treści SWZ - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie Nr P-SOSW2/2022
Informacja o wyborze oferty - postępowanie Nr P-SOSW2/2022