W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 313/20

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ), art.257 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art.15 zn pkt.1 i 2, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz.1842 z późn.zm./Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr  313/20
Zarządu  Powiatu Braniewskiego
z dnia  30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ), art.257 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r. poz.869 z późn.zm.) oraz art.15 zn pkt.1 i 2,  ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz.1842 z późn.zm./Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:

§ 1. Zmniejszenie  dochodów budżetu powiatu  o kwotę 6.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 69.216.499,89 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 64.196.308,89 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.694.085,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  5.020.191,00 zł w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.724.585,00 zł,

§ 2. 1.Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 6.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  73.974.594,89 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  63.000.997,89 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.808.476,16 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 16.906.144,73 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.903.700,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  3.395.193,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.657.484,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 3.410.281,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą  10.973.597,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.826.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.310.592,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.741.360,00 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  950.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  6.968.076 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego