W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr : XLIII/289/23
uchwała nr XLIII/289/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLIII/288/23
uchwała nr XLIII/288/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Braniewskiego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Braniewskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 685
uchwała nr : XLIII/287/23
uchwała nr XLIII/287/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 684
uchwała nr : XLIII/286/23
uchwała nr XLIII/286/23
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2023 - 2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLII/285/22
uchwała nr XLII/285/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLII/284/22
uchwała nr XLII/284/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 107
uchwała nr : XLII/283/22
uchwała nr XLII/283/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 106
uchwała nr : XLII/282/22
uchwała nr XLII/282/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/249/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLII/281/22
uchwała nr XLII/281/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5852
uchwała nr : XLII/280/22
uchwała nr XLII/280/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2023 - 2029
status uchwały uchylona
uchwała nr : XLII/279/22
uchwała nr XLII/279/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5851
uchwała nr : XLI/278/22
uchwała nr XLI/278/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/249/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLI/277/22
uchwała nr XLI/277/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały uchylona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 105
uchwała nr : XLI/276/22
uchwała nr XLI/276/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5609
uchwała nr : XLI/275/22
uchwała nr XLI/275/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLI/274/22
uchwała nr XLI/274/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 - 2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XL/273/22
uchwała nr XL/273/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej: § 3 i § 4 uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5106
uchwała nr : XL/272/22
uchwała nr XL/272/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/249/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XL/271/22
uchwała nr XL/271/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4844
uchwała nr : XL/270/22
uchwała nr XL/270/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4596
uchwała nr : XL/269/22
uchwała nr XL/269/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 - 2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIX/268/22
uchwała nr XXXIX/268/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy laserowej „Legion” w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Warmińsko - Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 października 2022 roku stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej: ust. 2, ust. 3 pkt 2) i ust. 5 Rozdziału 2 załącznika do uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4435
uchwała nr : XXXIX/267/22
uchwała nr XXXIX/267/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3997
uchwała nr : XXXIX/266/22
uchwała nr XXXIX/266/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 - 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVIII/265/22
uchwała nr XXXVIII/265/22
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3527