W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XXIX/224/21
uchwała nr XXIX/224/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. poz.342
uchwała nr: XXIX/223/21
uchwała nr XXIX/223/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIX/222/21
uchwała nr XXIX/222/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIX/221/21
uchwała nr XXIX/221/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIX/220/21
uchwała nr XXIX/220/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
status uchwały uchylona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. poz.341
uchwała nr: XXIX/219/21
uchwała nr XXIX/219/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską "Bliżej Bałtyku 2030"
status uchwały unieważniona
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 05 stycznia 2022 roku Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził nieważność uchwały.
uchwała nr: XXIX/218/21
uchwała nr XXIX/218/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Braniewskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIX/217/21
uchwała nr XXIX/217/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 07 stycznia 2022 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski stwierdził nieważność załącznika do uchwały, w części dotyczącej: Rozdziału V ust. 1 pkt 3, Rozdziału VII ust. 1 pkt 4 i 5, Rozdziału IX ust. 1 i 3, Rozdział XI ust. 7 pkt 1,5 i 6, Rozdział XI ust. 10,11,12 pkt 1,3,4,9,14,15,17,18,20,21.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. poz.348
uchwała nr: XXIX/216/21
uchwała nr XXIX/216/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIX/215/21
uchwała nr XXIX/215/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4786
uchwała nr: XXIX/214/21
uchwała nr XXIX/214/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 - 2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/213/21
uchwała nr XXVIII/213/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich
status uchwały uchylona
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2021 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski stwierdził nieważność § 1, § 2 ust. 2-4, § 3 ust. 3 i ust. 5 załącznika Nr 1 do uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4397
uchwała nr: XXVIII/212/21
uchwała nr XXVIII/212/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/211/21
uchwała nr XXVIII/211/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. poz. 3912
uchwała nr: XXVII/210/21
uchwała nr XXVII/210/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3226
uchwała nr: XXVII/209/21
uchwała nr XXVII/209/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 - 2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVI/208/21
uchwała nr XXVI/208/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3006
uchwała nr: XXV/207/21
uchwała nr XXV/207/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2820
uchwała nr: XXV/206/21
uchwała nr XXV/206/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXV/205/21
uchwała nr XXV/205/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski oraz warunków i zasad korzystania z nich
status uchwały uchylona
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 lipca 2021 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski stwierdził nieważność § 1, § 2 ust. 2-4, § 3 ust. 3 i ust. 5 załącznika Nr 1 do uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2996
uchwała nr: XXV/204/21
uchwała nr XXV/204/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie miasta Braniewa i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2881
uchwała nr: XXV/203/21
uchwała nr XXV/203/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do internatu przy ul. Królewieckiej 13 w Braniewie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2849
uchwała nr: XXV/202/21
uchwała nr XXV/202/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z wykonania budżetu za 2020 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXV/201/21
uchwała nr XXV/201/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2020 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXV/200/21
uchwała nr XXV/200/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania
status uchwały obowiązująca