W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XXV/199/21
uchwała nr XXV/199/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2610
uchwała nr: XXV/198/21
uchwała nr XXV/198/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 - 2028.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIV/197/21
uchwała nr XXIV/197/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXI/196/21
uchwała nr XXI/196/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIV/195/21
uchwała nr XXIV/195/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIV/194/21
uchwała nr XXIV/194/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2009
uchwała nr: XXIV/193/21
uchwała nr XXIV/193/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 - 2028.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Kolegium RIO w Olsztynie stwierdziło nieważność uchwały, w części dotyczącej kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2022 (kolumna 3.1) wykazanej w załączniku Nr 1.
uchwała nr: XXIII/192/21
uchwała nr XXIII/192/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/191/21
uchwała nr XXIII/191/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII190/21
uchwała nr XXIII190/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/189/21
uchwała nr XXIII/189/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/188/21
uchwała nr XXIII/188/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa zadania zarządzania powiatową drogą publiczną
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/187/21
uchwała nr XXIII/187/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/186/21
uchwała nr XXIII/186/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Gminy Pieniężno na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/185/21
uchwała nr XXIII/185/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Gminy Miasta Braniewa na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/184/21
uchwała nr XXIII/184/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/183/21
uchwała nr XXIII/183/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Domu Dziecka „Promyk” we Fromborku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/182/21
uchwała nr XXIII/182/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/162/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/181/21
uchwała nr XXIII/181/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/180/21
uchwała nr XXIII/180/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16 kwietnia 2021 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski stwierdził nieważność Załącznika do Regulaminu, w części obejmującej oświadczenie o treści: "Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym powyższych danych".
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1405
uchwała nr: XXIII/179/21
uchwała nr XXIII/179/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16 kwietnia 2021 roku Wojewoda Warmińsko- Mazurski stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej § 5 uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1501
uchwała nr: XXIII/178/21
uchwała nr XXIII/178/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1340
uchwała nr: XXIII/177/21
uchwała nr XXIII/177/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIII/176/21
uchwała nr XXIII/176/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dni 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1339
uchwała nr: XXIII/175/21
uchwała nr XXIII/175/21
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1016